نحوه جوجه کشی صنعتی – نحوه جوجه کشی در مرغداری

نحوه جوجه کشی صنعتی – نحوه جوجه کشی در مرغداری

نحوه جوجه کشی صنعتی :

نحوه جوجه کشی صنعتی
نحوه جوجه کشی صنعتی

برخی از برنامه های بهسازی در تشکیلات جوجه کشی تاکید بسیار زیادی روی مواد ضد عفونی می نماید. چنانچه کار بهسازی در سایر مقاطع جا بجا کردن تخم مرغ ضعیف باشد باید به مصرف مواد ضد عفونی بیشتر توجه نمود. مدیران واحدهای جوجه کشی لازم است که دقت کامل نسبت به موازین بهسازی در قبل از مرحله جوجه کشی جوجه کشی مبذول داشته و روی مدیریت مزارع مرغ مادر نظارت داشته باشند .در این باره چه نکات اصلی باید مورد توجه بستر وضعیت لانه های تخم گذاری قرار گیرند؟

کف لانه تخم گذاری اولین سطحی است که با تخم مرغی که تازه از بدن مرغ خارج شده تماس پیدا می کند. رطوبت سطح پوسته تخم مرغی که تازه گذارده شده وسیله مناسبی برای هجوم باکتریها به تخم مرغ می باشد صرف نظر از نوع ماده ای که در لانه به کار رفته (تراشه نجاری و غیره اساسا مواد مصرفی باید تمیز و خشک و عاری از مواد مدفوفی باشند. اگر لانه کثیف شده باشد مواد آن را عوض کنید تا اطمینان حاصل شود که تخم مرغ ها آلودهنمی شوند

شرایط بستر در سالن مرغ های مادر مشخص می سازد که مواد داخل لانه ها تا چه حد خشک و تمیز می باشند
ریزش آب، فضای کم است و تهویه ضعیف باعث افزایش مقدار رطوبت و مواد مدفوعی می شود که مرغ با خود به دخل لانه ختم گذاری می برد
نکته دیگری که در کاهش آلودگی تخم مرغ های جوجه کشی اهمیت اساسی دارد انتخاب محل قرار دادن لانه تخم گذاری است. تخم مرغ هایی که روی بستر یا روی اسلت گذارده می شوند مقادیر زیادی آلودگی باکتری هایی داشته و نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی محسوب شوند. مرغ ها بعد از آن که ۳یا ۴ بار در جایی ختم می گذارند به همان جا برای تخم گذاری های بعدی عادت می کنند. از این رو بسیار مهم است که یک هفته قبل از شروع تخم گذاری نسبت به قرار دادن لانه های تخم گذاری در محل های مناسب اقدام گردد
برای این که مرغ ها در۴-۵ هفته اول به استفاده از لانه های تخم گذاری تشویق شوند روی اسلب ها راه بروند و از نشستن آنها در جاهای غیر از لانه تخم گذاری جلو گیری نمایید
فضای کافی برای لانه در نظر بگیرید (۴-۵ مرغ در لانه های معمولی ). لانه ها را در جایی قرار دهید که به آسانی برای مرغ ها قابل دسترس باشند
جمع آوری و انتخاب
با خارج کردن هر چه سریع تر تخم مرغ ها از سالن مادر از نفوذ با کتری ها و رشد اولیه جنین در تخم مرغ های جوجه کشی جلو گیری نمایید. روزی ۴ مرتبه تخم مرغ ها را جمع کنید. بعد از جمع آوری فقط تخم مرغ هایی را که عاری از کثافت، ذرات مدفوع و خون هستند انتخاب کرده و آنهایی را که ترک یا سوراخ دارند را کنار بگذارید بسیاری از تولید کنندگان سعی می کنند تا تخم مرغ های کثیف را با استفاده ار ترکیبات پاک کننده یا با سنباده زدن تمیز نمایند. از این کار خود داری کنید زیرا باعث پاک کردن کوکیکول که اولین سد دفاعی پوسته در برابر باکتری ها است می گردد همچنین در اثر سائیدن ممکن است کثافات به درون خلل و فرج پوسته تخم مرغ رانده شود
تخم مرغ های غیر عادی را نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی قرار داد چون اینها نسبت به آلودگی حساس تر بوده و با وجود آن که از لحاظ باروری مشکلی ندارند ولی در مقایسه با تخم مرغ های عادی، قدرت باروری آن ها کمتر می باشد. تخم مرغ هایی که قالب آنها دارای عیب و نقص جزئی هستند قابلیت جوجه در آوری آن ها تقریبا ۱۴ درصد کمتر است در صورتی که قدرت جوجه در آوری تخم مرغ هایی که قالب آن ها گرد –جوش دار –چروکیده –نا صاف و غیره است ۳۵-۸۹ درصد پائین تر از تخم مرغ های عادی می باشد
به سازی تخم مرغ های جوجه کش
استفاده از پاک کننده های شیمیایی بر روی سطح تخم مرغ در اکثر شرایط برای بهتر شدن قابلیت جوجه در آوری ضرورتی ندارد. با این وصف برخی تو لید کنندگان برای به حداقل رساندن آلودگی های با کتری های متوسل به این پاک کننده ها می شوند .برای حصول بهترین نتیجه ،مواد ضد عفونی را به میزانهای توصیه شده رقیق کرده به صورت کف یا اسپری بلا فاصله بعد از این که تخم گذارده شد استفاده نمائید .محلول ضد عفونی باید گرمتر از تخم مرغ باشد. مطمئن شوید که محلول ضد عفونی تمام سطوح تخم مرغ را فرا گیرد و کلیه ذرات گرد و خاک –شوره –پرها وذرات چوبی را که به آن چسبیده از آن جدا نماید
با استفاده از پاک کننده در محلی عاری از گرد و خاک از دوباره آلوده شدن تخم مرغ جلو گیری نمائید
ماشین های شستشوی تخم مرغ موقعی موثر عمل می کنند که آب آن ها هر دو ساعت یک بار عوض شود یا آب تازه در آن جاری باشد .از استفاده از روش های قدیمی غوطه ور سازی تخم مرغ ها در یک سطل آب صابون دار پرهیز نمائید. خطراتی وجود دارند که عبارتند از درجه حرارت نا مناسب محلول شستشو و عوض نکردن به موقع محلول
هدف اصلی یک تولید کننده تخم مرغ های جوجه کشی، باید تولید تخم مرغ های تمیز در لانه های تخم گذاری و کاهش هر چه بیشتر تخم های گذارده شده روی بستر یا اسلت و عدم استفاده از تخم مرغ های کثیف باشد
جا به جا کردن و نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی
تا وقتی که تخم مرغ های جوجه کشی در شرایط محیطی سالن قرار داشته باشند به سرعت کیفیت خود را از دست می دهند. هرچه سریعتر این تخم مرغ ها را به اتاقی که از لحاظ محیطی تحت کنترل باشد منتقل نمایند، کیفیت و قدرت جوجه درآوری در آنها بهتر می شود در حالیکه گرفتن تخم مرغ های جوجه کشی در سالن مرغ های مادر، با وجود مدیریت مناسب، باز هم در معرض خطر آلوده شدن می باشد
گزارش شده است که میکروب سالمونلا می تواند از خلل و فرج پوسته در کمتر یک ساعت بعد از آنکه تخم گذارده می شود بداخل آن نفوذ کند
نطفه موجود در آنها ممکن است شروع به فعالیت نموده و درنتیجه میزان تلفات زودرس جنین بسیار افزایش پیدا کند.اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر و در موسسات جوجه کشی باید در حد ۱۲یا۲۰ درجه سانتیگراد نسبت به درجات پائین تر این محدوده حرارتی قرار گیرد مناسبتر است زیرا تخم مرغ ها وقتی از یک اتاق سرد تر برداشته می شوند روی پوسته آنها عرق کرده و مرطوب می شود .کیفیت تخم مرغی که بدین ترتیب عرق کرده در معرض خطر بزرگی قرار دارد، زیرا تراکم قطره چه بسا روی سطح پوسته باعث تهسیل عبور میکروار گانیسم ها از سوراخ های پوسته به درون تخم مرغ می گردد
در عملیاتی که تخم مرغ های جوجه کشی را در داخل جعبه ها می چینند احتیاطات مخصوصی باید در حفظ کیفیت تخم مرغ رعایت گردد. بهترین کار این است که تخم مرغ های جوجه کشی را یک شب قبل از قرار دادن در داخل جعبه ها در انبار نگهداری کنند
اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر باید تمیز و بهداشتی بوده و مجهز به یک تهویه مناسب ،مرطوب ساز و گرم کن باشند ترموستات ها در اطاق های تخم مرغ اکثرا دقیق کار نمی کنند و باید آنها را مورد بازدید قرار داد.دستگاه های مرطوب ساز را مرتبا تمیز کرده و برای جلو گیری از آلودگی ،مقداری مواد ضد عفونی به آب اضافه کنید
جدا سازی و حفاظت
مزارع مادر و جوجه کشی هر دو باید از سایر مرغداری ها و دامداری ها دور باشند تا از ورود اجرام بیماری زا جلو گیری شود. به همین دلیل باید از ورود بازدید کنندگان به مرغداری و جوجه کشی جلو گیری نمود
افرادی که در قسمت مرغ مادر کار می کنند برای هر مرتبه بازدید از مرغداری باید از چکمه های لاستیکی و رو پوشهای ضد عفونی شده استفاده کنند. چکمه های لاستیک بهتر از پلاستیکی است زیرا ضد عفونی کردن آنها آسان تر انجام می شود. چکمه های پلاستیکی شکننده بوده و حتی بعد از چند قدم راه رفتن روی نقاط بتونی یا روی ریگ یا روی اسلت ها ممکن است سوراخ پیدا کند.
بهترین برنامه های بهسازی در جوجه کشی شامل ایجاد امکانات برای دوش گرفتن ،تعوض لباس ها و کفش ها برای کلیه کار کنان و بازدید کنندگان می باشد
طرح و خط تولید
طرح تشکیلات جوجه کشی، خط و مسیر کار –افراد و هوا از همان راهی باید باشد که تخم مرغ ها طی می کنند. تا جایی که ممکن است از درهای یک طرفه باید استفاده کرد تا از بر گشت آلودگی از نقاط کثیف به نقاط تمیز جلو گیری شود
بسیاری از جوجه کشی ها وجود دارند که نمونه های بدی از طرح خط تولید به شمار می روند. ما یکی از آنها را می شناسیم که تخم مرغ ها برای رسیدن به اطاق نگهداری تخم مرغ از میان سالن درجه بندی جوجه می گذرد. در این موسسه تخم مرغ ها را برای خواباندن در دستگاه، دوباره از اطاق جوجه ها عبور می دهند و سپس تخم مرغ ها را برای انتقال به سالن جوجه کشی از محل شستشوی سینی ها می گذرانند. در سالن جوجه کشی نیز گاهی تمیز کاری دستگاه هاچر و حمل جوجه ها در یک زمان صورت می گیرد
این مشکلات به نگرانی های مربوط به ضد عفونی و بهسازی اضافه می شود ولی با طرح ریزی صحیح تر و دقیقی طرح می توان از این وضعیت رهایی پیدا کرد. رطوبت و تهویه در جوجه کشی باید در طرح ریزی کلی موسسه مورد ملاحظه قرار گرفته باشد. ایده ال این است که هر اطاق برای خود سیستم تهویه مستقل داشته باشد .اطاق های تمیز مخصوصا اطاق مربوط به تهیه واکسن به یک سیستم تهویه با فشار مثبت احتیاج دارند، در صورتی که اطاق های آلوده مانند بخش سینی شویی و سالن هایی که هاچرها در آن قرار دارند باید مجهز به سیستم تهویه بافشار منفی باشند
سیستم های تهویه حتی الا مکان باید هوای تازه و تمیز را به داخل جوجه کشی پخش نماید. مدیر بخش جوجه کشی که مفهوم هوای تازه و تمیز را به عنوان یک عامل ضد آلودگی در نظر میگیرد کمتر با مشکلات بهداشتی درگیر می شود مخصوصاً در زمستان که بسیاری از جوجه کشی ها برای صرفه جویی در انرژی از تهویه کمتری میخواهند استفاده کنند. تبادل و تعویض سریع هوای راکد و آلوده با هوای تازه هرچه زودتر یا بیشتر آلودگی را حذف کرده و به عنوان یک عامل ضد عفونت عمل می کند
تمیز کاری
تلاش وجدانی برای تمیز کاری از ضد عفونی کردن مهم تر است. همه مواد ضد عفونی در تمیز کاری مقدماتی موثر هستند. ذرات و مواد آلی موجود دردستگاه جوجه کشی باعث خنثی کردن مواد ضد عفونی می شوند. بنابرین ،بهترین کار در تمیز کاری در تمیز کردن این است که نسبت به مصرف مواد ضد عفونی توجه کامل مبذول گردد
ضد عفونی
چندین نوع ماده ضد عفونی و بهداشتی برای مصرف در صنعت مرغداری وجود دارد
هر یک از آنها در محیط مناسبی باید مورد استفاده قرار گیرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد ph ، سازگاری با سایر عوامل شیمیایی مورد مصرف، مقدار مواد الی موجود، درجه حرارت و رطوبت باید همگی مورد توجه قرار گیری .بعضی از این مواد برای بعضی تجهیزات جوجه کشی خورندگی دارند .حتی وقتی محیط برای تاثیر شیمیایی یک ماده ضد عفونی یا بهداشتی مناسب باشد شما ممکن است به علت سمیتی که برای انسان و جوجه ها دارد قادر به استفاده از آن نباشد
کم تاثیری مواد ضد عفونی که در مصرف غلط این مواد به وجود می آید در موسسات تجارتی جوجه کشی عمومیت داشته و ممکن است بسیار هم گران تمام شود. از این رو بر چسب روی قوطی ها را به دقت مطالعه کرده و از دستورالعمل های مربوطه پیروی نمائید
اگر برای رقیق کردن باید یک انس مواد ضد عفونی را در یک گالن آب مخلوط کنیم ولی شما ۲ انس آن را دریک گالن رقیق می کنید هزینه ضد عفونی برای شما دو برابر می شود. اگر یک فراورده به اندازه توصیه شده نمی تواند تاثیر کافی داشته باشد لازم است که در باره مصرف آن تجدید نظر به عمل آید
مواد بهداشتی باعث تقلیل جمعیت میکروبی گردیده از تکثیر آنها جلوگیری کنند. مواد ضد عفونی میکروب ها را می کشند .در بسیاری از موارد ،یک ماده بهداشتی همان رقیق شده ی یک ماده ضد عونی است به طور کلی فرمول یک فراورده ،قدرت تاثیر آن رامشخص ساخته و معلوم می کند که از آن به عنوان یک ماده ضد عفونی باید استفاده کرد یا یک ماده بهداشتی
در موسسات جوجه کشی ،یک کارمند آموزش دیده باید از جزئیات مربوط به مصرف مطمئن یک ماده شیمیایی در جوجه کشی اطلاع داشته باشد. مدیر برای هر یک از کارمندان به خطرات ناشی از هر یک از فراورده ها راهنمایی نماید. با این وصف تعداد افرادی که برای مخلوط کردن و کار کردن بااین مواد شیمیایی در نظر گرفته می شود باید محدود باشد. برای این افراد باید ماسک کامل روی صورت و دستکش تهیه شود

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

Related Posts

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم
شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم
تولید تخم نطفه دار و جوجه کشی
پرورش کبک از تخم تا جوجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *