مصرف اسپان زياد و كاهش توليد در سالن های قارچ

مصرف اسپان زياد و كاهش توليد در سالن های قارچ

مصرف اسپان زياد و كاهش توليد در سالن های قارچ :

كاهش توليد در سالن های قارچ
كاهش توليد در سالن های قارچ

بسياري از قارچ‌كاران با اين هدف كه سرعت رشد ميسليوم در كمپوست را افزايش داده و مدت ميسليوم دادن را از دو هفته به حداقل برسانند از اسپان بيشتري استفاده مي‌كنند، در صورتي‌كه مصرف اسپان زياد نه تنها باعث صرف هزينه اضافي و گرم شدن بيش از حد كمپوست مي‌شود بلكه به توليد نيز لطمه وارد مي‌كند. طي آخرين تحقيقات انجام شده مصرف زياد اسپان باعث كاهش PH كمپوست و نهايتاً كاهش محصول مي‌گردد.

ساختمان خاك پوشش

ساختمان خاك از اين نظر مهم است كه مي‌تواند رطوبت مناسب را حفظ و نگهداري نمايد و قارچ با كيفيت بهتر توليد كند. ساختمان مناسب خاك مخصوصاً در برداشت دوم (فلاش) بسيار موثر است. خاك در صورتي‌كه در زمان اضافه كردن بر بستر، داراي ذراتي به قطر 2 سانتي‌متر باشد مناسب است. خاك داراي ذرات ريز به اين علت مناسب نيست كه به سرعت متراكم شده، از حجم آن كاسته و از ورود هوا به داخل آن جلوگيري مي‌شود.

Ruffling: هنگامي كه عمل رافلينگ انجام نگيرد و يا به درستي انجام نشود، با اين وجود كه تعداد زيادي پين بر روي بستر (خاك پوششي) مشاهده مي‌شود ولي تعداد كمي از آن‌ها بالغ و تبديل به قارچ مي‌شوند. اگر اين قضيه را پيگيري نماييد متوجه خواهيد شد كه توده‌اي از ميسليوم بر روي خاك وجود دارد ولي اين توده فقط در سطح خاك ديده مي‌شود و هيچ‌گونه ارتباطي با ريسه‌هاي داخل خاك ندارد. در نتيجه مواد غذايي از دسترس آن‌ها خارج مي‌شود. اگر به آهستگي اين توده سفيد را از روي خاك برداريد متوجه خواهيد شد كه در زير آن (چند ميلي‌متر) خاك سياه‌رنگ و بي‌هوازي است و در نتيجه ريسه يا ميسليوم قادر به نفوذ در اين ناحيه نيست. اين بدين دليل است كه هنگام پوشاندن بستر با خاك، ذرات آن بسيار ريز و نرم بوده و در نتيجه‌ي آبياري، سطح خاك كاملاً فشرده، متراكم و مانع از نفوذ هوا به داخل آن مي‌شود. براي جلوگيري از اين مشكل عمل رافلينگ انجام مي‌گيرد.

بيماري‌هاي باكتريايي ـ بيماري بلاچ باكتريايي (Bacterial blotch): يكي از مشكلات توليد‌كنندگان قارچ در همه نقاط جهان، بيماري باكتريايي است كه به‌خصوص در برداشت دوم (فلاش دوم) ظاهر مي‌شود و به شدت به كيفيت لطمه وارد مي‌كند. اگر در هنگام بروز اين بيماري به دقت به خاك پوششي توجه كنيد مشاهده خواهيد كرد كه سطح خاك كاملاً خيس و براق است ولي وقتي اين مساله را با آزمايش دست احساس نمي‌كنيد، همين تناقض در واقع نكته‌ي بحراني مساله است. در حين برداشت اول، مقدار زيادي از آب خاك و كمپوست از دست مي‌رود و جبران و ترميم اين رطوبت و رسيدن به نقطه مناسب و بهينه بسيار مشكل است. به اين علت وقتي كه آبياري بعد از فلاش اول شروع مي‌شود در واقع آبي كه بعد از اين مرحله اضافه مي‌شود نمي‌تواند به درستي جذب شود و ضمناً تبخير نيز بسيار كم انجام مي‌شود. خاك خشك است ولي سطح آن مرطوب باقي مي‌ماند. براي كنترل اين مشكل بعد از آخرين برداشت قارچ‌هاي برداشت اول، آبياري را شروع كنيد و در يك زمان 6 الي 8 ساعته آب مورد نياز را تامين كنيد و رطوبت نسبي هوا را به 86% كاهش دهيد، دماي كمپوست را موقتاً به 20 درجه برسانيد، با نظم جديد (كاهش دما و افزايش رطوبت نسبي) از آبياري پرهيز كنيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *