شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی * سر ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم – در اتصال آرواره پایینی استخوان چهار گوش بین فک پایین، اjugal  و بالا (pterygoid) در یک دسته و استخوانهای سنگفرشی (فلسی) و basiSphenoid در دسته دیگر قرار گرفته است. مفصل بین جمجمه و […]