شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش سوم : استخوان شرمگاهی بلند، باریک و S شکل است و تقریبا ۶۴۰mm طول دارد و در طرف قدامی با ایلئوم برای شرکت در تشکیل استابلوم (حفره لگنی) ترکیب می شود. در سمت عقبی، استخوان شرمگاهی به […]