مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی دستگاه عصبی محیطی ادامه مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم : اعصاب قدامی و نخاعی در شکل فصل بعد نشان داده شده اند. ۱۲ عصب قدامی وجود دارد (از ۱ تا ۱۲ ستاره گذاری شده اند). عصب بویایی (ا) از […]

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم کمربند سینه ای ادامه مقاله شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم : کمربند سینه ای شامل استخوان های کتف و غرابی است. به طور کلی فاقد استخوان ترقوه و کانالهای تریوسئوس هستند، به جز امو(Emu) که استخوان ترقوه تحلیل رفته ای (اVestigea) وجود دارد. […]