معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش ششم

معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش ششم

معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش ششم ادامه مقاله معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش پنجم بیماریهای دستگاه تنفسی ۱- زکام و سرماخوردگی ۲- خس و خس سینه 3- برونشیت ۴- تورم حلق و حنجره و گرفتگی صدا ۵- اسپرژیلوز ۶- اسم   با توجه به حساسیت و ظرافتی […]

معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش پنجم

معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش پنجم

معرفی بیماری های قناری نر و ماده – بخش پنجم بیماریهای پا: قارج، شقاق، میخچه و فلسها معرفی بیماری های قناری نر و ماده : این بیماریها غالبا در اثر کثافت کف قفس و میله های نشیمن بوجود می آیند. میخچه و قارچ در اثر توده بستن فضله و کثافت روی میله های نشیمن بوجود […]

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش چهارم

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش چهارم

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش چهارم کیست ها و غده ها و آبسه انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش چهارم : این بیماریها در اثر سهل انگاری در امر تغذیه و استفاده زیاد از غذاهای پرچرب و سنگین و مواد محرک و قفس کوچک و کثیف و محروم ماندن از میوه […]

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش سوم

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش سوم

انواع بیماری قناری نر و ماده – بخش سوم بیماری کیست ها و غده ها و آبسه ادامه مقاله بیماری قناری نر و ماده – انواع بیماری قناری نر و ماده : این بیماریها در اثر سهل انگاری در امر تغذیه و استفاده زیاد از غذاهای پرچرب و سنگین و مواد محرک و قفس کوچک و […]

بیماری قناری نر و ماده – بخش دوم

بیماری قناری نر و ماده – بخش دوم

بیماری قناری نر و ماده – بخش دوم ریزش پرهای سر و گردن (کچلی) ادامه مقاله بیماری قناری نر و ماده : این بیماری ممکن است در اثر سرماخوردگی شدید و وضع بد تهویه و گرمای بیش و گاهی نیز حمله شپشک و کنه موجب ریزش قسمتی از پرها می شود، بوجود آمدن قارچ و […]

بیماری های قناری نر و ماده

بیماری های قناری نر و ماده

بیماری های قناری نر و ماده بیماری های قناری نر و ماده : قناری پرنده ایست که با وجود عدم تحرک کافی و محدودیتی که در محیط کوچک قفس دارد، بندرت بیمار می شود و همین ویژگی فوق العاده، او را در ردیف ایدهآل ترین پرنده زینتی و قفسی قرار داده است. اما، این بدان […]

عادت ناخوشایند جویدن پر قناری ماده و تغذیه قناری با مواد رنگی

عادت ناخوشایند جویدن پر قناری ماده و تغذیه قناری با مواد رنگی

عادت جویدن پر قناری ماده و تغذیه قناری با مواد رنگی عادت ناخوشایند جویدن پرها… جویدن پر قناری ماده : در فصل پرریزان بعضی از قناری ها و خصوصا قناریهای ماده به جویدن پر عادت میکنند و چنین قناریهائی یا پرهای خود را کنده و یا از پرها و شاهپرهای سایرین دزدیده و به منقار […]

پر ریزی قناری و تولک رفتن قناری ها

پر ریزی قناری و تولک رفتن قناری ها

پر ریزی قناری و تولک رفتن قناری ها پر ریزی قناری و تولک رفتن قناری : پر ریزی قناریها را نمی توان یک بیماری بحساب آورد، بلکه این سازوکاری طبیعی دارد که در همه پرندگان در یک فصل معین بوقوع میپیوندد. اعقاب پرندگان که همان خزندگان هستند نیز در فصل معینی پوست اندازی کرده و […]

ماده عرق کننده و قناری ماده

ماده عرق کننده و قناری ماده

ماده عرق کننده و قناری ماده ماده عرق کننده و قناری ماده : برخی از قناری های ماده در اثر یک ناراحتی و گاهی ارثی هنگام تغذیه جوجه ها و روزهای نخست در اثر خوردن غذای تخم مرغی پرورشی به اسهال و استفراغ مبتلا می گردند. در اثر این وضعیت جداره درونی آشیانه و بدن جوجه […]

جفت کشی و جوجه کشی قناری – بخش دوم

جفت کشی و جوجه کشی قناری – بخش دوم

جفت کشی و جوجه کشی قناری – بخش دوم جوجه کشی قناری : اگر همه چیز به خوبی پیش برود، قناری نر با حالتی آمیخته با رقصیدن و پا بپا کردن در کنار ماده قرار گرفته و مستی می کند، در این حال ماده در حالیکه خود را روی میله نشیمن خم می کند، خود […]