شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم سوراخ های بینی تا شش ها ادامه مقاله شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم : سوراخهای بینی بیضوی هستند، به صورت طول قرار گرفته و رو به سمت پشتی جانبی است. حفره های بینی تا سوراخ بینی با نیمه های راست […]

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم سیاهرگ ها ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش هشتم : سیاهرگ های ششی چپ و راست که خون شش ها را خارج می کنند، در سمت شکمی نای قراردارند و به طور مستقل وارد دهلیز چپ می شوند یا ممکن […]

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم قلب ادامه مقاله شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم : قلب ، در واقع آبشامه قلب ، بصورت شکمی در بخش قدامی شکمی قفسه سینه قرار گرفته و به وسیله ی جناغ، سه دنده اول جناغی و […]

شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم کمربند و اعضای لگنی ادامه مقاله شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش ششم – ماهیچه های اعضای لگنی به خوبی توسعه یافته اند و بخش مهمی از لاشه های تجاری را تشکیل می دھند۔ دانشمندان در سال 1986 آناتومی و […]

شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی – بخش ششم

شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی – بخش ششم

شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی – بخش ششم ادامه مقاله شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی بخش پنجم : اکثر مطالعات سیستم ماهیچهای شترمرغ مربوط به قرن نوزدهم می باشند. آنها تکرار شده اند اما تلاش های ناموفق بسیاری برای ایجاد تشابه بین عضلات پرندگان و پستانداران وجود دارد.   سر عضلات […]

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی * سر ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم – در اتصال آرواره پایینی استخوان چهار گوش بین فک پایین، اjugal  و بالا (pterygoid) در یک دسته و استخوانهای سنگفرشی (فلسی) و basiSphenoid در دسته دیگر قرار گرفته است. مفصل بین جمجمه و […]

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش چهارم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش سوم : استخوان شرمگاهی بلند، باریک و S شکل است و تقریبا ۶۴۰mm طول دارد و در طرف قدامی با ایلئوم برای شرکت در تشکیل استابلوم (حفره لگنی) ترکیب می شود. در سمت عقبی، استخوان شرمگاهی به […]

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم

شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم کمربند سینه ای ادامه مقاله شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم : کمربند سینه ای شامل استخوان های کتف و غرابی است. به طور کلی فاقد استخوان ترقوه و کانالهای تریوسئوس هستند، به جز امو(Emu) که استخوان ترقوه تحلیل رفته ای (اVestigea) وجود دارد. […]

شترمرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم

شترمرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم

شترمرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم * اسکلت ادامه مقاله شترمرغ ها از نگاه علمی – بخش اول مقاله : برخی از استخوان های اسکلتی به وسیله کیسه های هوا مورد حمله قرار میگیرند. یک مورد قابل توجه کیسه ران بزرگی است که استخوان ران را برای جایگزینی مغز استخوان کل بدنه مورد […]

شترمرغ از نگاه علمی

شترمرغ از نگاه علمی

شترمرغ از نگاه علمی آناتومی شترمرغ در سال های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. تمرکز اصلی مطالعات اخیر بر روی تعیین همبستگی شجره ای و تمایلات شترمرغ و ارتباط آنها می باشد. در سال های گذشته دانشمندان براساس ساختار استخوان جناغ، برای جدا کردن پرندگان به پرندگانی که راه می روند و پرندگانی که […]