مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی

دستگاه عصبی محیطی

ادامه مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم : اعصاب قدامی و نخاعی در شکل فصل بعد نشان داده شده اند. ۱۲ عصب قدامی وجود دارد (از ۱ تا ۱۲ ستاره گذاری شده اند). عصب بویایی (ا) از میان منفذ بویایی تا غشای موکوسی حفره بینی عبور می کند. عصب بینایی (ال) از میان سوراخ بینایی تا شبکه چشم و اعصاب چپ و راست برای تشکیل تقاطع بینایی عبور می کند.

عصب محرک مشترک چشم (ا ا) برخی از عضلات چشم و عصب قرقرهای (V) عضله مایل پشتی چشم را عصب دهی میکند. عصب سه قلو (V) اعصاب حسی را برای سر و اعصاب دهی حرکتی را برای عضلات جویدن فراهم می آورد. عصب VI) abducent) عضلات باریک چشم و عضلات باریک پلک سوم را عصب دهی می کند. عصب چهره ای (ا اV) پیچیده است و برخی از عضلات سر، حرکت خودکار و رشتههای چشایی را عصب دهی می کند. عصب دهلیزی حلزونی (ا اV) اعصاب گوش را فراهم می کند. عصب زبانی-حلقی (X) پیوندهای گسترده ای با عصب تشکیل میدهد و اپی تلیوم تمام زبان، غشای موکوسی و عضلات حلق و حنجره و رشته های خودکار حرکتی را عصب دهی میکند. به علت پیوند آن با عصب واگ، توزیع دقیق آن شناخته شده نیست.

 

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی - شترمرغ در صحرا
مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – شترمرغ در صحرا

 

عصب واگ (X) حلق و حنجره را عصب رسانی و سیاهرگ وداجی را برای عصب رسانی به احشایی قفسه سینه و شکم تا قفسه سینه همراهی می کند. عصب فرعی (XI) و در یک غلاف مشترک با عصب و اگ احاطه شده و توزیع تعیین آن را مشکل می کند. عصب زیرزبانی (XII) عضلات زبان، نای و حنجره (تارهای صوتی یا SyrinX) را عصب دهی میکند.

اعصاب نخاعی از طناب نخاعی خارج شده و به صورت تقسیمی قرار دارند. در ناحیه گردنی خلفی ریشه های شکمی اعصاب برای تشکیل شبکه آبشش ترکیب شده اند. در ناحیه کمری-خاجی شاخه – های شکمی اعصاب نخاعی برای تشکیل شبکه کمری-خاجی ترکیب شده اند. شبکه ها در سمت پشتی کلیه ها قرار دارد (ریشه ها اغلب از میان کلیه ها عبور می کنند) و سبب ایجاد اعصاب اندام لگنی می شوند. دو بدنه اصلی تشکیل شده است، یکی در سمت قدامی استابلوم و دیگری در سمت خلفی آن. اعصاب ران از بدنه ی قدامی می آیند و در سمت قدامی استابلوم ظاهر شده که اعصاب عضلات را فراهم می کند. عصب سیاتیک از بدنه ی خلفی بیرون می آید و در سمت خلفی استابلوم تظاهر مییابد. این عصب و شاخه های آن در سمت پشتی بین عضلات خلفی ران عبور می کنند و به وسیله ی عروق خونی ورکی و نیز مجرای کور کیسه هوایی بطنی همراهی می شوند.

 

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی
مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی

 

دستگاه غدد درون ریز

بافت های سری

هیپوفیز در پایه ی بصل النخاع به وسیله ی یک ساقه یا اینفاندیبلوم (شیپور) به این سفالون متصل است و در زین ترکی استخوان کف جمجمه قرار دارد (استخوانی که به طور کامل هیپوفیز را احاطه می کند و بیرون آمدن را مشکل میکند) و به وسیله عروق خونی و حفره های وریدی احاطه شده است. هیپوفیز خون را از سرخرگ های شیپوری (Infudibular)، هیپوفیزی خلفی و نیز از عروق باب هیپوفیزی دریافت می کنند.

پینه آل (غده صنوبری) به کف حفره سوم متصل است و بین مخ و مخچه قرار دارد که عضو درازی است و به صورت محکم به مننژها (غشاهای مغز) چسبیده است.

کلمات مرتبط: غدد شترمرغ ، بافت شترمرغ ، اسکلت شترمرغ ، مقاله شترمرغ ، مطلب علمی شترمرغ ، شترمرغ نر ،

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شتر مرغ ها از نگاه علمی – بخش سوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *