معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

ادامه مقاله معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم : کیسه های هوایی ترقوه ای جانبی جفتی در سمت شکمی – جانبی در ناحیه قدامی سینه، همراه با کیسه های زیربغلی و جناغی قرار دارند. کیسه زیر بغلی وارد استخوان بازو نمی شود. کیسه های هوایی ترقوهای میانی با یکدیگر ترکیب شده و یک کیسه هوایی مرکزی را تشکیل میدهند. کیسه هایی بین عروق خونی بزرگ بالا و در سمت قدامی قلب و نیز کیسه هایی که در سمت خلفی در طول سطوح پشتی و شکمی مری گسترده شده اند نیز وجود دارد. کیسه هایی که در طول سطح شکمی مری هستند با کیسه معده ی بزرگ ارتباط دارند. مورد اخیر در طول سطح خلفی پیش معده کشیده شده و به صورت شکمی اطراف لبه های دیستال و درون سنگدان خمیده می شود.

کیسه های هوایی سینه ای قدامی جفتی کوچکند و در سمت شکمی شش ها، در طرف مقابل دنده ها بین Septa افقی و مایل قرار دارند که به وسیله ی Septa عرضی از کیسه های هوایی سینه ای ترقوه ای و خلفی جدا می شوند. کیسه های هوایی سینه ای خلفی جفتی از کیسه های هوایی قدامی بزرگتر هستند و ناحیه کوچکی ، اما اغلب در سمت خلفی را اشغال میکنند.

کیسه هوایی شکمی راست نسبتا کوچک است و در سمت راست روده بند، در سمت پشتی کبد قرار دارد. کیسه هوایی شکمی چپ بزرگ است و در سمت چپ روده بند قرار دارد. هر دو کیسه هوایی شکمی، کیسه های رانی و دور کلیوی دارند. کیسه ی آخری به صورت پشتی در طول طرف میانی ساق تا سطح زانو کشیده شده است. کیسه دور کلیوی بالا و اطراف کلیه کشیده شده است و تقریبا تا حد خلفی شکم ادامه دارد.

 

معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی
معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی

 

بخش پیشین روده

حفره دهانی در سمت شکمی به وسیله ی فک پایین و غشای موکوسی و در سمت پشتی به وسیله ی فک بالایی و سقف دهان محدود شده است. زبان در کف حفره قرار دارد و کوچک، صاف و سه پوش یا لا شکل می باشد. سقف دهان (کام) شترمرغ دو بخش سخت (استخوانی) و صاف (بافتهای رابط و غشای موکوسی) دارد. دو دهانه در کام، در سمت جلویی سوراخ خلفی بینی و در سمت خلفی دهانه های مجاری شنوایی وجود دارد.

مری در سمت پشتی حنجره شروع شده و بخش ابتدایی آن بسیار پهن است. مری سینه ای در سمت راست، در سمت پشتی نایی و سیاهرگ وداجی خارجی بزرگ قرار دارد. در ناحیه قدامی سینه، مری از سمت پشتی نایژه عبور می کند و سپس بین قلب و شش ها قرار میگیرد.

که در سمت شکمی به وسیله کیسه هوایی ترقوهای از قلب جدا می شود. در سمت خلفی قلب، مری بین کیسه های هوایی قرار دارد. در سطح ششمین مهره گردنی، مری گشاده شده و به داخل پیش | معده باز می شود. هرچند که هیچ فاصله تندی بین این دو عضو وجود ندارد.

پیش معده کیسه مانند در بخش قدامی شکم، طرف چپ قرار دارد. لبه ی پشتی آن از فضای بین دندهای تا سمت خلفی استابلوم (حفره ی جامی)، بسته به مقدار غذای داخل آن، کشیده شده است. لبه ی خلفی تقریبا عمودی است و نزدیک دیواره چپ شکم و بر روی طرف راست سنگدان، روده کوچک سکوم و کولون می باشد. سمت پشتی پیش معده در امتداد کف شکم به سمت جلو برمیگردد تا وارد سنگدان شود.

 

معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی - شترمرغ های نر و ماده
معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – شترمرغ های نر و ماده

 

غدد پیش معده ای محدود به ناحیه ی دراز بر روی سطح پشتی و خلفی دیواره های داخلی می باشند. ناحیه ی غدهای طولی در حدود 300 میلیمتر دارد که شامل تقریبا ۳۰۰ دهانه ی غده میباشد.

سنگدان معرب الطرفین در بخش قدامی شکمی شکم ، بین بخش قدامی کبد و خلفی پیش معده قرار دارد. نیمه قدامی آن بر روی جناغ و نیمه خلفی آن بر روی کف شکم تکیه دارد. طرف چپ و راست به ترتیب رو به سمت شکم – جانبی و پشتی جانبی تمرکز دارد. دئودنوم (دوازدهه) سنگدان را در طرف راست کمی بالاتر از راست متمایل به مرکز ترک می کند.

کلمات مرتبط : شترمرغ نر ، شترمرغ ماده ، روده شترمرغ ، غدد شترمرغ ، معده شترمرغ ، شکم شترمرغ ، سینه شترمرغ ، دستگاه جوجه کشی شترمرغ

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *