شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی

غدد احشابی

ادامه مقاله شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم : دو غده تیروئید اجسام گرد و قهوهای تیره اند که بر روی لبههای قدامی سرخرگهای زیر چنبری قرار دارند و در سمت پشتی سرخرگهای سبات (کاروتید) معمول قرار داشته و تا اندازهای به وسیله کیسه ی هوایی ترقوهای احاطه شدهاند. پاراتیروئیدها به طور کلی در سمت میانی غدههای تیروئید قرار دارند.

هر دو غده فوق کلیوی در طرف مقابل آخرین دندههای مهرهای سینه ای قرار دارند . غده فوق کلیوی چپ هلالی شکل است و تقریبا ۶۰ میلیمتر طول و ۱۰ میلیمتر عرض دارد که بین پایه ی قدامی جانبی کلیه و پایه قدامی بیضه حیوانات نر (به طور نزدیک به زائده اپیدیوم مرتبط است) l تخمدان ماده قرار دارد. غده فوق کليوی راست اکثرا ںسبی گوش است و تقریبا 30 میلی متر طول و در طرف پشتی-جانبی سیاهرگ اجوف خلفی، بین پایه قدامی -جانبی کلیه راست و طحال قرار دارد.

 

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده
شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده

 

چشم

چشم شترمرغ در میان مهرهداران زمینی معاصر بزرگترین است و ۵۰ میلیمتر قطر دارد و از نوع صاف می باشد. دیواره ی کره چشم شامل لایه های فیبروزی (رشته ای)، عروقی و عصبی است. لایه : فیبروزی شامل یک قرینه شفاف جلویی و یک بخش بزرگ عقبی، صلبیه می باشد. صلبیه و قرنیه در لبه چشم به هم می رسند و بین بخش پشتی تا لبه اتصال صلبیه و قرنیه یک سری از صفحات استخوانی، استخوانچه ی صلبیهای یافت شده است. این ها یک حلقه استخوانی، به عرض ۹-۶ میلیمتر تشکیل میدهند که دیواره را محکم و اتصال برای عضلات مژه ای را فراهم می کند. عصب و بینایی از میان سمت شکمی میانی صلبیه وارد چشم می شود. در این نقطه سخت شامه عصب بینایی متصل به صلبیه را احاطه می کند.

لایه عروقی شامل مشیمیه، بدنه مژگانی و عنبیه است و مشیمیه یک لایه ضخیم، پر از عروق و رنگی تاریک بین صلبیه و شبکیه است که به جلو امتداد دارد و با جسم مژگانی، که یک حلقه ی ضخیم است، عدسی را به وسیله ی رشته های منطقه ای آویزان نگه می دارد. رنگ عنبیه تاریک و تیره است و یک مردمک گرد دارد. عدسی گرد است و در جلو و عقب پهن شده و تا حدی به جسم مژگانی متصل است.

شبکیه لایه ی لایه درونی چشم را تشکیل می دهد که مشیمیه، جسم مژگانی و سطح عقبی عنبیه را تشکیل میدهد. بخش تخصصی شبکیه ، peten، بر روی صفحه بینایی قرار دارد که یک مخروط بیضوی و برآمده است، تقریبا ۱۲ میلیمتر طول، ۵ میلیمتر عرض و ۱۵ میلیمتر ارتفاع دارد و در تغذیه شبکیه نقش دارد.

 

مقاله شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده
مقاله شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده

 

حفره کره چشم به سه بخش تقسیم شده است. بخش جلوی عدسی و جسم مژگانی شامل جسم شیشه ای می باشد، بخش بین عدسی و عنبیه حفره ی پشتی است و بخش بین عنبیه و قرنیه حفره جلویی است. حفره های پشتی و جلویی از میان مردمک ادامه مییابد و هر دو با ماده آبکی پر شده اند. قرنیه به وسیله ی پلکهای بالایی و پایینی و یک غشای پلک سوم محافظت می شود. پلک پایینی باریک تر و گستردهتر از پلک بالایی و به طور عمده مسئول بستن چشم است. لبه آزاد هر دو پلک ردیفهایی از پرهای کرکی روی هم آمده ی بلندی را حمل می کنند که به مژهها شباهت دارند. دانشمندان طبق آزمایشات انجام گرفته بر روی دامنهای دید شترمرغ دریافتند که در مقایسه با سایر پرندگان دامنه ی دید دو چشم به طور قابل ملاحظه ای باریک است. بنابراین، آنها نیز یک «سایبان» برای جلوگیری از انعکاسی آسان و آفتاب بالایی به کار می برند که منجر به منطقه تاریک بزرگی در بالا و تا عقب سر می شود.

یک غده اشکی کوچک در سمت شکمی تا گوشه (Canthus) جانبی چشم قرار دارد. مجاری آن به سمت داخلی پلک پایینی باز می شود. اشک اضافی از طریق مجرای اشکی بینی به حفره بینی میریزد.

 

کلمات مرتبط : چشم شترمرغ، غدد شترمرغ ، غدد احشابی شترمرغ ، غدد شکم شترمرغ ، شبکیه چشمی شترمرغ

Related Posts

مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *