آموزش کشت قارچ

آموزش کشت قارچ

آموزش کشت قارچ :اسپر آماده كاشت

آموزش کشت قارچ :به دليل امكان وجود قارچ هاي سمي در  اسپر آماده كاشت نمي توان مستقيما آن را استفاده كرد.پس  بايد از اسپر آماده كاشت به اسم  اسپون كه در محيط كاملا استريل شده ؛ نگهداري شده و سلكته شده رشد كرده و به حالت خواب در آورده‌اند استفاده كرد . روش كار و تهيه آن به ايت  شكل است كه اسپر قارچ خالص شده را در محيط آزمايشگاهي كه كاملا استريل شده است قبلا پرورش داده؛ به صورتي كه ميسليوم قارچ رشد خود را آغازكند . بعد آنرا در وضعيت عقيم برده و از رشد زياد آن جلوگيري مي كنند و در محيطي كه كاملا استريل است و محفوظ به نام اسپون قارچ مي فروشند .

آموزش کشت قارچ
آموزش کشت قارچ

روش كاشت اسپون

يك قطعه اسپون را كه در محيطي كه به طور كامل استريل شده است باز كرده و به  دوازده بخش كوچك تقسيم نموده و قبلا سطح خاك بستر را به فاصله 25 سانتيمتر ؛ چوب هاي كوچكي در  خاك فرو برده و علامت بگذاريد . در جاي هر سوراخ بخشي از خاك را تا عمق 5 سانتيمتر با وسيله‌اي خارج كرده و با دست چپ يك قطعه اسپون به جاي آن قرار داده و روي آنرا مي‌پوشانند. بصورتي كه عمق كاشت 5 – 3 سانتيمتر از سطح خاك باشد و به همين روال پيش مي‌روند تا كليه بستر كاشت شود.

 

پوشاندن سطح بستر

به مدت 10 تا 12 روز پس از تاريخ آغاز كاشت اسپون ؛ بايستي سطح كشت را با  يك لايه دو سانتيمتري خاك استريل شده پوك و منفذدار پوشانده و كاملا آنرا به شکل مسطح و يكنواخت کرد . در ایین زمان درجه حرارت بستر بايد  15.5 درجه باشد. توجه داشته باشید كه در زمان روكش کشیدن بستر ؛ اسپونها بايد رشد خود را آغاز کرده باشند و ميسليوم قارچ در اطراف محلي كه اسپون كاشته شده رشد کرده و گسترش کرده باشند. در اين زمان بوي خوشایند قارچ در اطراف و در جای  بستر به مشام مي‌رسد.در اين زمان بايستی  به طور كامل دقت کرد تا به هيچ عنوان ؛ بستر كشت جابجا نشود و مخصوصا اگر تخته كف و طبقات شكم داده و يا قدرت نگهداري بستر خاك را نداشته باشد ميسليوم قارچها پاره می شود و تمام محصول از بين مي‌رود. پس از پوشش کردن سطح بستر ؛ ميسليوم رشد سريع خود را شروع كرد و براي سرعت بخشیدن به کار در رشد ميسليوم ؛ درجه حرارت محيط بايد  بين 16 – 14 درجه باشد. در صورتي كه درجه حرارت محيط كشت خيلي بالا باشد؛ استفاده کردن آهك در مخلوط خاك پوشش بستر صلاح نیست .

شرايط براي پرورش و رشد قارچ

تهويه

تهويه در فضای اتاق كشت بايد  به صورت يكنواخت انجام شود و نباید  روي سطح كشت را بيش از اندازه نياز هوا دهی کرد و تهويه در كليه نقاط اطاق به صورت يكنواخت باشد.

 

درجه حرارت

در صورتی که درجه حرارت بستر كشت به پایین از 14 درجه برود و درجه حرارت محيط اطاق به حدود 7 درجه برسد بايد اطراف بستر را با پارچه ضخيم پوشاند تا مانع تبادل حرارت به محيط شود. براي سرعت رشد قارچ مي‌توان درجه حرارت محيط را به 14.5 درجه رساند و اندازه تهويه را  زیاد کرد ولي بايد  توجه کنید كه برای حركت هوا به طرف سطح قارچ نباشد.

 

رطوبت هوا و آبياري

در موقع  به وجود آمدن قارچ ؛ محيط اطاق به رطوبت نیاز دارد . به صورت متوسط بهترين درجه رطوبت براي كشت بين 80 – 70 درصد مي‌باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از اين مقدار كمتر شود سطح كلاهكها ترك برداشته يا سطح كلاهك قارچ لك‌دار مي‌شود. به کنار از اين سطح بستر خشك شده و احتياج به آبياري بيشتري دارد. براي تقليل ميزان رطوبت هوا نیاز است در نقاط مختلف اطاق ؛ رطوبت سنجهاي كار گذاشته شود و به صورت مرتب مورد بازديد قرار گيرد. در صورتي به علت خشك شدن خاك سطح بستر ؛ احتياج به آبياري است. بايد  به وسيله غبار پاش روي سطح خاك آن هم به حدي كه آب در سطح بستر جريان پيدا نكند و يا در يك جا متمرکز نشود آبپاشي كنيد. آبياري را با آب خالص و با درجه حرارت 32 درجه و بسيار بااحتياط انجام دهيد.

 

تقويت خاك بستر

وقتی قارچ ها بزرگ می شوند و به مرحله کشت می رسند مي‌توان روي سطح بستر كود مايع پاشيد ولي بايد دقت نمود كه روي كلاهك قارچ پاشيده نشود اين کار در بالا بردن ميزان محصول بسيار موثر است.

 

برداشت محصول

به محض آنكه رشد قارچ به اندازه كافي رسيد و تاج آن شكل كامل خود را پيدا کرد بايد  قارچ هاي رسيده را جمع آوري کرد و به صورت مرتب در طول بستر كشت ؛ بررسي كرد و قارچهاي رسيده را جمع آوري كرد. قارچهايي كه ترك برداشته و چتر آن باز شده باشد ارزش بازاريابي ندارند. کنار از این وزن آن كم مي‌شود و البته قارچ هايي كه زودتر از موقع چيده شوند وزن آنها سبك هست و از قارچ هاي درجه دو محسوب شده و ارزش غذايي كمتري دارد.در موقع جمع آوري نبايد از سبدهاي بزرگ براي اين کار استفاده کرد . زيرا فشار قارچهاي روي سبد موجب مي‌شود كه قارچ هاي پایینی خراش برداشته و سياه شوند براي جمع‌آوري قارچ ؛ كافي است كلاهك را در دست گرفته و يك پيچ به آن داده تا پايه آن از زمين جدا شود و سپس ساقه كثيف و آلوده را با چاقوي تيز قطع نمود . و قارچ تميز را داخل سبد گذاشته و در حد توان  جمع آوري با دستكش انجام شود . بهره برداري هر 15 روز يكبار انجام ميشود و اين برنامه مدت دو تا سه ماه به طول مي‌انجامد.

آموزش کشت قارچ
آموزش کشت قارچ

بسته بندي

قارچهاي چيده شده را به اطاق سرد و خنك انتقال داده و در اولین فرصت برای درجه بندي آن اقدام کرد و قارچ هاي لك‌دار و ناقص و كج و ناجور را جدا كرد و براي مصارف تهيه پودر فرستاده و قارچهاي سالم را در بسته‌هاي درجه يك و درجه دو به بازار عرضه كنيد.

Related Posts

قارچ های سمی
کمپوست قارچ
قارچ های خوراکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *