آخرین فیلم ها

دستگاه جوجه کشی

آخرین مقالات

جفت کشی و پرورش جوجه های قناری

جفت کشی و پرورش جوجه های قناری

جفت کشی و پرورش جوجه های قناری پرورش جوجه های قناری : جفت کشی و پرورش جوجه های قناری از مهمترین قسمت پرورش قناری است . و این فصل زندگی قناریها از پر زحمت ترین و حتی پرحادثه ترین قسمت زندگی پرندگان محسوب میگردد. و لذا پرورش جوجه های قناری نیز با مراقبت های مستمر […]

معرفی پرندگان زینتی : جیور اسپانیایی

معرفی پرندگان زینتی : جیور اسپانیایی

معرفی پرندگان زینتی : جیور اسپانیایی جیور اسپانیایی : این نژاد از قناری که بتازگی وارد ایران شده است، سرآمد همه جیورها و نژادهای بلند است. این نژاد در مدت زمان کوتاهی محبوب همگان شده و بالاترین قیمت ها را بخود اختصاص داده. پانصد هزار تومان، هفتصد هزار تومان و حتی گاهی بیش از یک میلیون […]

تاریخچه قناری های آوازخوان بخش نهایی

تاریخچه قناری های آوازخوان بخش نهایی

تاریخچه قناری های آوازخوان بخش نهایی جیورهای اسپانیائی تاریخچه قناری های آوازخوان بخش نهایی : این نژاد از قناری که بتازگی وارد ایران شده است، سرآمد همه جیورها و نژادهای بلند است. این نژاد در مدت زمان کوتاهی محبوب همگان شده و بالاترین قیمت ها را بخود اختصاص داده. پانصد هزار تومان، هفتصد هزار تومان […]