دستگاه جوجه کشی

آخرین مقالات

تولید تخم نطفه دار و جوجه کشی

تولید تخم نطفه دار و جوجه کشی

تولید تخم نطفه دار و جوجه کشی تولید تخم نطفه دار و جوجه کشی : تولید مثل یکی از مهمترین و اساسی ترین بخشها در تولید و پرورش طیور است ، بدون تولید تخمهای نطفه دار و جوجه کشی از آنها برای بوجود آوردن مرغ و خروس و بوقلمون و اردک ، صنعت مرغداری مفهومی […]

اصول پرورش بلدرچین به صورت حرفه ای

اصول پرورش بلدرچین به صورت حرفه ای

پرورش حرفه ای بلدرچین پرورش حرفه ای بلدرچین از لحاظ جانورشناسی بلدرچین به راسته مرغان، خانواده قرقاول ، زیر خانواده مرغان مزرعه و گونه بلدرچین تعلق دارد. در حالت کلی دوگونه بلدرچین ژاپنی و اروپائی بسیار مورد توجه هستند که میان این دو گونه رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. بلدرچینهای ژاپنی بیشتر در جزایر ژاپن […]

عوامل موثر بر نطفه داری

عوامل موثر بر نطفه داری

عوامل موثر بر نطفه داری عوامل موثر بر نطفه داری : عواملى که در میزان نطفه دارى مؤثر هستند چند دسته مى باشد که به ترتیب عبارت است از عوامل مربوط به خروس سن خروس استفاده از خروس هاى زیاد جوان و یا زیاد مسن درصد نطفه دار بودن تخم مرغ گله را پائین مى […]