دستگاه جوجه کشی

آخرین مقالات

انواع نژاد فنچ چاشنی ، فنچ مونیای ملوکان ، فنچ آوازه خوان

انواع نژاد فنچ چاشنی ، فنچ مونیای ملوکان ، فنچ آوازه خوان

انواع نژاد فنچ – فنچ چاشنی  نام علمی آن Lonchura punctulata   است.این فنچ همچنین به نام های فنچ جوزهندی ، مونیای سینه صدفی ، مونیای خالدار نامیده میشود.نر و ماده آن شبیه به هم هستند.نرها را از طریق آواز ضعیف شان و رقص های مخصوص جفت گزینی ، می توان شناخت و برخی دیگر معتقدند […]

انواع نژاد فنچ

انواع نژاد فنچ

انواع نژاد فنچ –  فنچ نواری  نام علمی آن Lonchura striat است و نام های دیگر آن مانکین دمگاه سفید، فنچ دم سوزنی، فنچ بنگالی وحشی، فنچ پشت سفید می باشد. در این نژاد نیز همانند فنچ بنگالی تشخیص جنسیت کار دشواری است و این کار را فقط از دقت در رفتار پرنده می توان […]

انواع گونه های فنچ

انواع گونه های فنچ

انواع گونه های فنچ عبارتند از: فنچ سرخ زیبا – فنچ شب – فنچ شرقی – فنچ سرخ دم دراز – فنچ زرد و سیاه – فنچ کو کوتراست – فنچ چشم سیاه – فنچ سینه سرخ – فنچ سر سیاه – فنچ کلاجی – فنچ طلایی آمریکایی – فنچ راه راه – فنچ طوطی […]